Moda

REGULAMIN KONKURSU „Walentynkowy zawrót głowy”

REGULAMIN KONKURSU MAGAZYNU INSTYLE „Walentynkowy zawrót głowy”

§1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs SMS – owy magazynu InStyle” Walentynkowy zawrót głowy” ( „Konkurs”). 2. Organizatorem Konkursu jest Burda Communications Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106166. Kapitał zakładowy Spółki 5 126 000,00 zł. NIP 899-10-04-485 („Organizator”). 3. Konkurs promowany jest w miesięczniku InStyle. Konkurs ma charakter testu wiedzy, przy czym może być to wiedza ogólna lub specjalistyczna, z wykorzystaniem sprawdzianu kreatywności uczestników. Mechanizm wyłaniania osób uprawnionych do nagrody polega na wyborze – spośród Uczestników, którzy pomyślnie przeszli test wiedzy – tych, którzy następnie udzielili najciekawszej/ najbardziej kreatywnej odpowiedzi na Zadanie/Pytanie Finałowe. 4. Konkurs rozpocznie się w dniu 14.01.2015 o godzinie 00:00 i trwać będzie do 11.02.2015 do godziny 23:59. 5. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 6. Wzięcie udziału w konkursie możliwe jest za pośrednictwem telefonu komórkowego w sieci Orange, Plus GSM, T-Mobile/Heyah i Play. §2 Uczestnicy Konkursu 1. Uczestnikiem Konkursu jest osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia lub małoletnia, która posiada zgodę przedstawiciela ustawowego (zgoda obojga rodziców lub prawnych opiekunów) na udział w Konkursie, spełnia wszystkie postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu oraz przystąpiła do Konkursu przez dokonanie czynności określonych w § 3 pkt. 1 Regulaminu („Uczestnik”). 2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy z zastrzeżeniem, iż dany Uczestnik wygrać może tylko jedną nagrodę. 3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy: Burda Media Polska Sp. z o.o., Burda Communications Sp. z o.o., Burda Publishing Polska Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Burda NG Polska Sp. z o.o. Sp. komandytowa oraz Burda GL Polska Sp. z o.o TELEAUDIO DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna, operatorów sieci komórkowych działających na obszarze RP (PTK Centertel Sp. z o.o., PTC S.A., Polkomtel S.A. P4 Sp. z o.o.) oraz krewni pracowników wymienionych spółek w linii prostej i w bocznej, a także ich małżonkowie. Na równi z pracownikami traktowane są też osoby współpracujące z tymi podmiotami na podstawie umów cywilnoprawnych. Powyższy warunek zwycięzca potwierdza przed odbiorem wygranej. 4. W przypadku uczestnictwa w Konkursie wbrew ograniczeniom określonym w pkt. 3 osoby te nie nabywają prawa do wygranej, a jeżeli fakt podlegania wspomnianym wyżej ograniczeniom zostanie ujawniony po odebraniu wygranej, zobowiązane są wygraną zwrócić. 5. Uczestnik ma prawo w każdym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie (w tym zrezygnować z otrzymywania informacji SMS związanych z konkursem) wysyłając e-mail na adres: reklamacje@teleaudio.pl podając swój numer telefonu. §3 Przebieg Konkursu 1. Aby wziąć udział w konkursie należy w dniach od 14.01.2015 od godziny 00:00 do 10.02.2015 do godziny 23:59 wysłać SMS pod numer 73550 (koszt SMS: 3zł/3,69zł z VAT) o treści reklamowanej na łamach numeru 2/2015 miesięcznika InStyle. 2. Uczestnicy, którzy wyślą sms o treści od IS.01 do IS.08 lub od WALENTYNKI.01 do WALENTYNKI.08 pod numer 73550 grają o konkretną nagrodę. Rodzaj nagrody przydzielany jest według poniższego klucza: a) O naszyjnik LEWANOWICZ FRIDA KHALO grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści IS.01 lub WALENTYNKI.01, b) O kartę podarunkową SWISS Watch – Card o wartości 400 zł do wykorzystania na wybrane zegarki w 100 butikach SWISS grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści IS.02 lub WALENTYNKI.02, c) O zmysłowych olejków do ciała, twarzy i włosów LIERAC PARIS SENSORIELLE HUILE DE SOIN RÉGÉNÉRANTE grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści IS.03 lub WALENTYNKI.03, d) O złotą zawieszkę APART grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści IS.04 lub WALENTYNKI.04, e) O flakon BALMAIN EXTATIC EAU DE TOILETTE BALMAIN (60 ML) grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści IS.05 lub WALENTYNKI.05, f) O voucher o wartości 500 zł KLINIKA LA PERLA grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści IS.06 lub WALENTYNKI.06, g) O zestaw kosmetyków do makijażu ARTDECO grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści IS.07 lub WALENTYNKI.07, h) O aromatyczny zestaw świec z nowej limitowanej kolekcji YANKEE CANDLE „LOVE IS IN THE AIR” grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści IS.08 lub WALENTYNKI.08, 3. Po dokonaniu zgłoszenia Uczestnik otrzyma od Organizatora wiadomość SMS z pytaniem konkursowym („Pytanie”). 4. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy udzielać po otrzymaniu Pytania i zaznajomieniu się z jego treścią. Odpowiedź tę należy wysyłać za pomocą SMS pod numer 73550 zgodnie z instrukcją otrzymaną w wiadomości SMS z Pytaniem. 5. Uczestnicy, którzy prawidłowo odpowiedzieli na Pytanie otrzymają od Organizatora SMS z informacją o zakwalifikowaniu do finału Konkursu. 6. W dniu 11.02.2015 w godzinach od 11:00 do 23:59 odbędzie się finał Konkursu. Aby wziąć udział w finale Konkursu zakwalifikowani Uczestnicy winni wysłać w trakcie trwania finału Konkursu SMS pod numer 73550 (3 zł/3,69 zł z VAT) z kodem nagrody, o którą grali według poniższego klucza: a) O naszyjnik LEWANOWICZ FRIDA KHALO grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści SERCE.01, b) O kartę podarunkową SWISS Watch – Card o wartości 400 zł do wykorzystania na wybrane zegarki w 100 butikach SWISS grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści SERCE.02, c) O zmysłowych olejków do ciała, twarzy i włosów LIERAC PARIS SENSORIELLE HUILE DE SOIN RÉGÉNÉRANTE grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści SERCE.03, d) O złotą zawieszkę APART grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści SERCE.04, e) O flakon BALMAIN EXTATIC EAU DE TOILETTE BALMAIN (60 ML) grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści SERCE.05, f) O voucher o wartości 500 zł KLINIKA LA PERLA grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści SERCE.06, g) O zestaw kosmetyków do makijażu ARTDECO grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści SERCE.07, h) O aromatyczny zestaw świec z nowej limitowanej kolekcji YANKEE CANDLE „LOVE IS IN THE AIR” grają Uczestnicy konkursu, którzy wyślą sms o treści SERCE.08, 7. Po dokonaniu zgłoszenia Uczestnik otrzyma od Organizatora wiadomość SMS z Zadaniem/Pytaniem Finałowym („Zadanie/Pytanie Finałowe”). Odpowiedzi na Zadanie/Pytanie Finałowe należy udzielać po jego otrzymaniu i zaznajomieniu się z jego treścią. Uwaga! Liczba znaków ze spacjami w wiadomości SMS nie powinna przekraczać 160 znaków, nie należy używać polskich znaków. 8. Spośród nadesłanych odpowiedzi na Zadanie/Pytanie Finałowe niezależna komisja konkursowa złożona z 3 przedstawicieli Organizatora (dalej Niezależna Komisja Konkursowa) wyłoni osobę uprawnioną do nagrody spośród tych Uczestników Konkursu, którzy przesłali odpowiedź na Zadanie/Pytanie Finałowe. 9. Podstawowe kryteria oceny Zadania/Pytania Finałowego są następujące: pomysłowość, zwięzłość i oryginalność odpowiedzi. 10. Niezależna Komisja Konkursowa ma prawo nie przyjąć do Konkursu odpowiedzi niezgodnych z Zadaniem/Pytaniem Finałowym zawartym w sms-ie. Jednemu Uczestnikowi Konkursu jury może przyznać tylko jedną nagrodę. 11. W odpowiedzi Uczestnik otrzyma podziękowanie za skorzystanie z serwisu. 12. Po zakończeniu Konkursu Organizator ustali listę osób uprawnionych do nagród spośród tych Uczestników, którzy poprawnie odpowiedzieli na pytanie konkursowe a następnie ich odpowiedź na Zadanie/Pytanie Finałowe została uznana za najlepszą. 13. Zwycięzcy zostaną wyłonieni po zakończeniu Konkursu w ciągu maksymalnie 30 dni roboczych na podstawie najciekawszych odpowiedzi na Zadanie/Pytanie Finałowe spośród wszystkich Uczestników Konkursu, którzy odpowiedzieli na Zadanie/Pytanie Finałowe. 14. W celu przekazania Nagród, nagrodzeni Uczestnicy (Zwycięzcy), po otrzymaniu SMS z informacją o wygranej, są zobowiązani wysłać za pomocą wiadomości SMS swoje pełne dane osobowe niezbędne do przekazania Nagrody (imię, nazwisko, adres, na który na zostać wysłana nagroda czyli: ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) pod numer 7057 (0,50zł netto/0,62zł brutto) poprzedzając swoje dane prefixem DANE w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości SMS informującej o przyznanej Nagrodzie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 15. W celu przekazania Nagród, nagrodzeni Uczestnicy (Zwycięzcy), którzy nie wskażą swoich danych osobowych zgodnie z ust. 14, są zobowiązani podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Organizatora konkursu podać swoje dane osobowe niezbędne do przekazania Nagrody (imię, nazwisko, adres, na który na zostać wysłana nagroda czyli: ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, Próba uzyskania połączenia ze zwycięzcami nastąpi po zakończeniu konkursu. §4 Nagrody 1. Nagrodami w konkursie są: a) 9 x naszyjnik LEWANOWICZ FRIDA KHALO o wartości 490 zł netto za sztukę, b) 6 x karta podarunkowa SWISS Watch – Card o wartości 400 zł netto do wykorzystania na wybrane zegarki w 100 butikach SWISS, c) 31 x zmysłowy olejek do ciała, twarzy i włosów LIERAC PARIS SENSORIELLE HUILE DE SOIN RÉGÉNÉRANTE o wartości 99 zł netto za sztukę, d) 20 x złota zawieszka APART o wartości 160 zł netto za sztukę, e) 10 x flakon BALMAIN EXTATIC EAU DE TOILETTE BALMAIN (60 ML) o wartości 239 zł netto za sztukę, f) 6 x voucher o wartości 500 zł KLINIKA LA PERLA,g) 5 x zestaw kosmetyków do makijażu ARTDECO o wartości 350 zł netto za sztukę, h) 20 x aromatyczny zestaw świec z nowej limitowanej kolekcji YANKEE CANDLE „LOVE IS IN THE AIR” o wartości 160 zł netto za sztukę, 2. Nagroda w konkursie, której wartość przekroczy 760 zł brutto tj. nagroda nr 5 wymieniona w paragrafie 4 pkt.1 pkt.5 zostanie wydana Zwycięzcy po wpłaceniu przez niego należnego podatku od nagrody w wysokości 10% jej wartości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zwycięzca winien wpłacić podatek w ciągu 14 dni od momentu poinformowania o wygranej. O numerze rachunku bankowego, na który należy wpłacić należny podatek, zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie lub listownie przez Przedstawiciela Organizatora Konkursu. 3. Nagrody zostaną wysłane na podany przez uprawnionych do ich otrzymania Uczestników adres w ciągu 2 miesięcy od daty zakończenia Konkursu przesyłką pocztową bądź kurierską, wedle wyboru Organizatora. 4. W przypadku nieodebrania przesyłki zostanie ona zwrócona do siedziby Organizatora (Burda Communications Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa), skąd uczestnik będzie mógł ją odebrać w ciągu 14 dniu osobiście lub przesyłka będzie mogła być ponownie wysłana na pisemną (na adres Organizatora) prośbę adresata przesyłki przesłaną w ciągu 7 dni, przy czym koszt ponownego wysłania przesyłki pokrywa adresat przesyłki, jeśli uprzednio nie została mu ona doręczona z jego winy. 5. Nagrody, przed ich wydaniem, nie podlegają przekazaniu osobom trzecim ani wymianie na ich równowartość pieniężną. §5 Prawidłowość przebiegu Konkursu 1. Kontrolę prawidłowości przebiegu Konkursu sprawuje Organizator Konkursu. 2. Wątpliwości Organizatora co do prawidłowości odpowiedzi Uczestników oraz prawidłowości przebiegu Konkursu rozstrzygał będzie Organizator lub wskazana przez niego osoba. §6 Postępowanie Reklamacyjne 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej (listem poleconym), na adres korespondencyjny: Burda Communications Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Marynarska 15, 02- 674 Warszawa, z dopiskiem „InStyle Walentynkowy zawrót głowy” w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu. 2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca w składzie: – Przewodniczący – Zastępca Przewodniczącego – Sekretarz 3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego. 4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. 5. Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą. §7 Ochrona Danych Osobowych 1. Zwycięzcy konkursu mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania. 2. Administratorem danych osobowych zwycięzców jest Organizator konkursu. 3. Zbieraniem i przetwarzaniem danych osobowych na rzecz Organizatora konkursu zajmuje się firma TELEAUDIO DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą przy ul. Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000229759 o numerze NIP 525-10-65-169 zwana dalej Przetwarzającym Dane Osobowe. 4. Dane osobowe zbierane są poprzez krótkie wiadomości tekstowe SMS lub telefonicznie. Zakres przetwarzanych danych osobowych: – imię – nazwisko – adres zamieszkania 5. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja konkursu oraz wysyłka nagród. 6. Po zakończeniu wszystkich procesów związanych z realizacją konkursu dane osobowe zostają zanonimizowane lub usunięte z systemów informatycznych Administratora Danych Osobowych oraz Przetwarzającego Dane Osobowe. 7. Administrator Danych Osobowych oraz Przetwarzający Dane Osobowe zobowiązują się dochowania wszelkiej staranności przy zbieraniu, przetwarzaniu oraz przechowywaniu danych osobowych zwycięzców konkursu oraz przestrzeganie zaleceń Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. §8 Postanowienia Końcowe 1. Aktualny Regulamin jest dostępny na stronie www.burdamedia.pl. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Zaloguj się przez:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *